Som medlem ...
får du gärna vistas inom klubbområdet när klubben inte har någon aktivitet där eller då det är uthyrt till någon annan.
Du måste dock visa hänsyn till andra medlemmar som eventuellt befinner sig på området samtidigt.

Tänk på att detta inte är ett område där du har rätt att rasta hunden när du vill. Självklart plockar du upp efter din hund!
                                                                                               

                                                                            
                                                                                                                    


Medlemsavgift: 150 kr ! Gäller för hela familjen!
Klubbens bankgiro: 5620-6345

                                                       
 
 
OBS!!!  FACEBOOK ...                                                                                      
Naturligtvis kan du följa MHS även på Facebook, med aktuell information.

 

Varför skall jag vara medlem

Genom ditt medlemskap får du som hundägare automatiskt en personolycksfallsförsäkring när du deltar i klubbens aktiviteter.

Försäkringarna är speciellt framtagna för oss hundägare och våra behov.

Du har rätt att vistas inom vårt klubbområde då ingen annan verksamhet bedrivs där.Vad kostar det?

Medlemsavgift:
Familjemedlemskap: 150 kr!
Bankgiro: 5620-6345.

Gäller personer, skrivna på samma adress.
Skriv namn, adress och personnummer (alla siffror) på samtliga familjemedlemmar!

 

 


 

Ansök om medlemskap