Protokollen från våra möten arkiveras tills vidare i pärmar. Kan efterfrågas och läsas av medlem.

                                                                                              MVH/Styrelsen/William.
 MHS styrelse under år 2023
 
ORDFÖRANDE             Viveca Pettersson                                                       
VICE ORDFÖRANDE    David Beament
KASSÖR                        Ewa Rydell
SEKRETERARE            William Karlfeldt


Övriga ledamöter
Stellan Axelson
Kjell Wallström
Els-Mari Egonsson
Sten Bergman
Ann Askling

Suppleanter
Beatrice Hjulberg
Mona Johansson
Monica Nilsson
Karin Frisell
                                                                                   

--- --- --- --- --- ---
                                                                                    
Revisorer: Kerstin Friberg och Håkan Franzén
Revisorsuppleant: Yvonne Bolgerth

Valberedning: Arne Friberg (sammankallande) och Kenneth Carlsson STYRELSEN
Förteckning över arbetsgrupper och ansvariga, år 2023

Cardskipper                                 Ewa Rydell och Stellan Axelson
Facebook                                     Viveca Pettersson och Ewa Rydell
Webansvarig/hemsidan               William Karlfeldt 
Information via mail och anslag   William Karlfeldt

PR, media, sponsring och           
uppvisningsgruppen                    Viveca Pettersson och Ewa Rydell 
Uthyrning                                     Viveca Pettersson
Ansökan om bidrag                      Viveca Pettersson och Ewa Rydell 
Utbildning/Fortbildning                 William Karlfeldt, Ewa Rydell
Kursanmälningar                         Tas emot av respektive kursledare, eller enl. ök
Kurslistor                                      Varje kursledare lämnar till Ewa
Arbetsgrupp                                 Stellan, Bernt, Benny, Arne, Kjell, David 
Aktivitetsgrupp                             Monica, Natalie, Beatrice, Lotta G, Lotta H
Klubbstugan/inomhus                  Karin, Viveca, Ewa, Bea, Monica
Kurslistor, familjemedlem             Varje handledare lämnar till Ewa Rydell
Köket                                            Viveca
Loppis                                          Yvonne B
E-post: hundsallskapet@gmail.com         Viveca Pettersson


                  

Viveca Pettersson
Ordförande
Handledare
Ansvarar för föreningens mailkommunikation,
mailadress till föreningen:
hundsallskapet@gmail.comKONTAKT
Mail
vippesson@gmail.com
Telefon 
070-6594407

David Beament
Vice ordförande

Kontakt
Telefon


.

Ewa Rydell
Ledamot

Kassör
Ansvarig för information om Cardskipper,
tillsammans med Stellan.

Telefon
070-7974400

William Karlfeldt:
Sekreterare
Utbildningsansvarig
tillsammans med Viveca
Ansvarig för hemsidan och
all skriftlig information till
förtroendevalda,
medlemmar
och allmänheten.
Handledare

Kontakt                                        
Mail
william.karlfeldt@gmail.com
Telefon 073- 0857733                                                                                                                                                                               


 

Stellan Axelson
Ledamot
Arbetsgruppen

Ansvarig för information om Cardskipper,
tillsammans med Ewa.

Fd. ordförande i MAIF:s fotbollssektion

Kontakt
Telefon
070-3191196

Kjell Wallström
Ledamot
Arbetsgruppen

Kontakt:
Telefon
070-5549260

Bild: Kjell och Charlie,
full koll åt båda håll!

 

Els-Marie Egonsson
Ledamot

Kontakt
Telefon
070-6787818


Bild: Els-Marie  med sin iD-hund

Sten Bergman
Ledamot

Kontakt
Telefon

 

 Ann Askling
Ledamot

Suppleanter: Beatrice Hjulberg, Mona Johansson, Monica Nilsson,
Karin Frisell

 UTÖVER STYRELSEN: VALBEREDNING OCH REVISORER

Arne Friberg
ValberedningenKontakt
Telefon
070-6278980

Kenneth Carlsson
ValberedningenKontakt
Telefon
070-9594660

 


Kerstin Friberg
Revisor...
och bäst på inkallning av hundar!


Kontakt
Telefon
0141- 214764


 

Håkan Franzén
Revisor

Yvonne Bolgerth
Revisorsuppleant
H
EDERSMEDLEM!


Kontakt
Telefon
073-0664640

Kontakta styrelsen