• KURSPRESENTATION

Kursen Balans och kroppskontroll.
För innehåll, kontakta ledaren.