OBS --- OBS --- OBS ---OBS ---OBS!!!
DU SOM VILL ÅKA UPP OCH MOTIONERA, TRÄNA ... SLÄPPA DINA HUNDAR INOM OMRÅDET --- VÄNLIGEN RESPEKTERA ATT DET KAN VARA UPPTAGET VISSA TIDER!

Tänk också på att ledarna är engagerade i både 
för- och efterarbete!
Om en kurs pågår kl 10-12, innebär detta för dig som besökare att det är upptaget kl 9-13!!!
Dessa regler gäller för ALL kursverksamhet!

Flera otrevliga störningsmoment har inträffat med lösspringande hundar som hoppat på både bilar och besökare, utan kontroll, under klubbaktiviteter. Därför genomförs mer strikta regler.

STYRELSEN.

Kursinformation


Våra kurser omfattar ca 7 tillfällen. Vårterminen startar i
början av april och pågår till, som längst, juni.
Höstterminen börjar
i slutet av augusti och avslutas i regel i oktober.
Medlemskap krävs för alla kurser, och avgiften ska vara inbetald före kursstarten. 


Eftersom deltagarantalet är begränsat i samtliga kurser tillämpas turordning enligt principen, anmälan/inbetalningsdag av kursavgift. Först till kvarn........


Gemensamt för alla kurser:
 

* Du och din hund tränar på egen hand mellan kurstillfällena.


* Du är med på alla lektioner, även om din hund inte kan vara med på            grund av skada, sjukdom eller om din tik löper.


* Det är dig det beror på hur långt du och din hund ska komma i träningen!

* Det är du som tränar din hund och instruktörerna som ger anvisningar
   och vid behov hjälper dig tillrätta.

 

* Vid förhinder, meddela alltid din handledare.

Telefon/mail

Angående medlemskap och kurser:
 

Klubbens bankgironummer: 5620-6345
Medlemsavgift för hela familjen: 150 kr!


Se för övrigt information under KURSVERKSAMHET!